Training: Monica Turco

         

0e6647b2bf62e70b0d32fc7ec3a6cd19

Training met Monica Turco:

Biodanza met kinderen, tieners en familie

 21,22,23 september 2018 eerste weekend

18,19, 20 januari 2019 tweede weekend

 Meer info

Doorgaande Training


De opzet en het doel van de doorgaande trainingsdag in de SRT Biodanza School Eindhoven is als volgt:

  • De ondersteuning van Biodanza facilitators en studenten onder supervisie,

  • De uitvoering van Biodanza oefeningen om meer inzicht te krijgen en te beoefenen,

  • Een plek om samen met andere Biodanza facilitators te zijn, uitwisseling en delen van je eigen ervaringen als Biodanza facilitator:- inspirerende momenten, problemen en moeilijkheden met faciliteren en persoonlijke inzichten te delen,

  • Een plek om vragen te stellen over de methodologie, de Biodanza oefeningen en de Biodanza muziek,

  • De uitvoering van nieuwe Biodanza oefeningen,

  • Biodanza muziek/reader/cimeb updates
  • Inspirerende leraren die ons weer nieuwe inzichten geven


Studenten onder supervisie en gekwalificeerde Biodanza facilitators zijn van harte welkom.

Agenda voor 2018-2019

 Monica Turco 6 daagse training: Biodanza voor kinderen, tieners en families

1e weekend: 21, 22, 23 September 2018       2e weekend:18,19,20 januari 2019

Een inspirerende training voor Biodanza-facilitatoren en studenten onder supervisie gedurende twee weekends van elk 3 dagen. Deze training wordt georganiseerd door de Biodanzaschool van Eindhoven, en gegeven in het Engels.

Data:

Eerste weekend: vrijdag 21 september ‘18, 11.00 u – zondag 23 september ‘18, 18.00 u.

Tweede weekend: vrijdag 18 januari ‘19, 11.00 u – zondag 20 januari ‘19, 18.00 u.

 • Unieke kans:

  Monica Turco is een van de pioniers in Biodanza en specialist in Biocentrische Educatie en de toepassing van Biodanza voor kinderen van alle leeftijden en voor gezinnen. Zij komt 2x naar de School van Eindhoven om facilitatoren deze training aan te bieden die hen kwalificeert om te werken met kinderen en adolescenten.

  SRT-Biodanza facilitatoren en studenten onder supervisie van alle SRT/IBF-Biodanzascholen in Europa zijn van harte welkom!

  Certificaten worden uitgereikt aan het einde van de volledige training, na deelname aan beide weekends. Studenten onder supervisie krijgen hun certificaat als zij gekwalificeerd facilitator zijn na afronding van hun opleiding en kunnen ook pas dan in de praktijk werken met deze doelgroepen.

  Doel van de training:

  Naast het opleiden van leraren in deze toepassing van Biodanza, is het doel van deze training vooral te mediteren over onze worteling van de vivencia en de principes van Biodanza, om de kindertijd en de adolescentie te begrijpen vanuit een Biocentrisch oogpunt.

 • Het volgende materiaal wordt verstrekt:
  • Een boekje over Biocentrische Educatie, geschreven door Rolando Toro
  • Een boekje geschreven door Monica Turco en herzien door Rolando Toro met daarin: 10 sessies met kinderen en tieners en een lijst met muziek en oefeningen

  Bovendien zullen er video’s getoond worden met kinderen en tieners, die helpen de methodologie te begrijpen.

  Inhoud van de training:

  • De belangrijkste doelstellingen van het werken met (basisschool) kinderen
  • De basisconcepten van Biocentrische Educatie, zoals aangereikt door prof. Rolando Toro
  • Hoe hanteer je in verschillende situaties de principes van Biocentrische Educatie
  • Momenten van didactisch dansen om de dansen te oefenen en te begrijpen
  • Momenten van didactisch dansen om de expressie te ontwikkelen die nodig is bij het werken met kinderen en tieners
  • Video’s bekijken en bespreken
  • Bestudering van methodologische aspecten door te praten over de sessies in het verstrekte materiaal
  • Demonstratie en bestudering van oefeningen, introducties en muziek voor verschillende leeftijdsgroepen
  • De belangrijkste doelstellingen van het werken met pre-adolescenten en adolescenten
  • Bestudering van methodologische aspecten door te praten over de sessies in het verstrekte materiaal
  • Bestudering van methodologische aspecten van Biodanza met gezinnen
  • Een specifieke vivencia voor bijzonder moeilijke groepen
  • Een aantal didactische ‘vivencia’s’ die de progressie van de voorgestelde dansen uitwerken, voor zowel kinderen als tieners, in de lijnen van Vitaliteit, Creativiteit en Affectiviteit, met de bijbehorende oefeningen en muziek.
  • Harmoniserende ‘vivencia’s’
   
  Investering:
  Deze twee weekenden vormen 1 geheel,
  vroegboekkorting: betaald vóór 20 augustus 400 euro,
  Na 20 augustus betaal je 450 euro voor de 2 weekenden
   
  Storten op de volgende bankrekening :
  St. Rolando Toro Systeem Biodanza School Eindhoven
  IBAN : NL73 ABNA 0462 4717 72
  Een kwitantie krijg je gedurende het 1e weekend.

Locatie:
          Centrum voor Biocentrisch Leven
          Celsiusstraat 26b
          5621 BT Eindhoven

Aanmelding:
          Diana Zijlmans
          Tel: 0031(0) 611468466
          Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Hélène Jeanne Levy Benseft 19, 20, 21 oktober 2018

Welke Archetypen heb ik in mij als facilitator en zie ik in de deelnemers in mijn wekelijkse groep ?

Biodanza is een discipline die het potentieel van individuen benadert vanuit verschillende aspecten van de identiteit. Het is bedoeld om affectieve revalidatie, heropvoeding en healing in de levensstijl te bevorderen, gebaseerd op vivencias die voornamelijk wordt veroorzaakt door muziek, dans en contact. In de ruimste zin is het een biologie van het bestaan. "Het doel ervan is om te leren dansen en toegang te hebben tot de vreugde van het leven.

Het maakt de expressie van identiteit mogelijk door transcendente omstandigheden in mensen op zo'n manier te wekken dat ze de link voelen met de harmonie van het universum. En in Toro's visie van een mens geïntegreerd in de totaliteit van de kosmische orde, is dit waar levende intelligentie over gaat: "Ik denk dat een essentiële definitie van intelligentie zou zijn" het vermogen om affectieve verbindingen te leggen met het leven en om persoonlijke identiteit te relateren aan de identiteit van het universum. "

We stellen voor dat dit soort intelligentie kan leiden tot wijsheid die wordt gezien als een continu proces van integratie binnen ons, onze medemensen en met de creatieve krachten van de natuur. "Wij zijn de boodschap, de spiegel van de kosmos."

De archetypen worden gezien als de continue stroom van informatie die elk schepsel verenigt met deze creatieve krachten. Ze kunnen worden geactiveerd door een specifieke toepassing in Biodanza, zowel voor de facilitator als voor de deelnemers van de groep. Ze genereren een diep transformatieproces door de echte uitdrukking van waar ze voor moeten spreken, omdat ze de "stem van de oorsprong zijn, buiten de grenzen van cultuur, levensstijl en onderwijs.

Dit voorstel biedt een synthese van het concept van archetypen in Biodanza en sleutels voor hun activering in termen van beweging, existentiële houding en verhoudingsdynamiek.

Het gebruik in de wekelijkse trajecten is als volgt:
- de energetische archetypen met de YinYang-energie
- de psychomotorische archetypen met de dieren
- de symbolische archetypen met de elementen
- en de mythische met de Goden en Godinnen.

Deze applicatie in Biodanza is gebaseerd op de aanpak van Rolando Toro Araneda en is diepgaand ontwikkeld in het boek "Learning with the Archetypes" door Hélène Jeanne Lévy Benseft (nog niet vertaald in het Engels- Nederlands - in het Frans: "Pour une Pédagogie des Archétypes". )

We starten op vrijdag 19  oktober 19.00 u.

zaterdag van 10.00u. tot 18:00u.

zondag van 10:00 u. tot 18:00u. de deur is geopend vanaf 9.30u.

Het einde van het weekend is zondagavond 18.00u.
 
Investering:
Dit weekend is met vroegboekkorting: betaald vóór 30 september 180 euro,
Na 30 september betaal je 200 euro voor dit weekend.
 
Storten op de volgende bankrekening :
St. Rolando Toro Systeem Biodanza School Eindhoven
IBAN : NL73 ABNA 0462 4717 72
Een kwitantie krijg je gedurende het weekend.

Locatie:
          Centrum voor Biocentrisch Leven
          Celsiusstraat 26b
          5621 BT Eindhoven                                                     

Biodanza is a discipline which approaches individual’s potentials from different aspects of the identity. It is meant to promote affective rehabilitation, reeducation and life style healing, based on vivencias induced mainly by music, dance, voice and contact. In its broadest sense, it is a biology of existence. » Its purpose is to learn to dance life and have access to the joy of living.

It allows for the expression of identity by awakening transcendent conditions in people in such a way that they feel the link with the harmony of the universe. And in Toro’s vision of a human being integrated in the totality of the cosmic order, this is what living intelligence is about: “I think an essential definition of intelligence would be « the ability to establish affective connections with life and to relate personal identity to the identity of the Universe.”

This proposal will offer a synthesis of the concept of archetypes in Biodanza and keys for their activation in terms of movement, existential posture and relationships dynamics.

We will see what the lessons are of

 • the energetic archetypes with the YinYang energy
 • the psychomotor archetypes with the animals
 • the symbolic archetypes with the elements
 • and the mythical ones with the Gods and Goddesses.

This application in Biodanza is based on Rolando Toro Araneda’s approach, and has been developed in depth in the book “Learning with the Archetypes” (not yet translated into English – in French: “Pour une Pédagogie des Archétypes”.)

 
Information and registration:
Diana Zijlmans
 Mobiel: +31-(0)611468466
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
website: www.biodanzazuidnederland.nl