De Vivencia

Vivencia is “een ervaring die een individu met grote intensiteit beleeft in het hier-en-nu, die de emotionele en organische functies omvat” (Rolando Toro Araneda,1968).

Integratieve vivencias hebben het vermogen de identiteit tot uiting te laten komen, de levensstijl te veranderen en de biologische orde te herstellen. Vivencias worden uitgewerkt in de organen, endocriene klieren en neurotransmitters. Het bewustzijn heeft de rol om problemen in de buitenwereld te registreren en op te lossen.

De ontroerende gewaarwordingen die door vivencias ontstaan, moeten ontvangen en aangenomen worden, niet geïnterpreteerd. In de vivencia bestaat geen conflict; het conflict ontstaat tussen bewustzijn en de buitenwereld.

De Biodanza methodologie is gebaseerd op het opwekken van vivencias.
De methodologie legt de nadruk op de vivencia in plaats van op het bewustzijn. De Biodanza oefeningen hebben een vitaliserend effect en laten de potenties van de identiteit tot uiting komen door het doen ontvlammen van de vivencias.

Vivencias kunnen worden onderverdeeld in vijf grote groepen (lijnen) van menselijk potentieel. De oefeningen zijn gericht op het specifiek stimuleren van elk type vivencia:

    • Vitaliteit:  Toename van levensvreugde, vitale impuls, actie en rust, motorische integratie, zelfregulatie en immunologische weerstand.

    • Seksualiteit:  De bron van verlangen prikkelen, het plezier verhogen, verbinding met de seksuele identiteit, afname van seksuele repressie.

    • Creativiteit:  De mogelijkheid om expressie te geven aan jouw leven, vernieuwen en creëren.

    • Affectiviteit:  Het vermogen om verbinding met andere mensen te maken door liefde, vriendschap, altruïsme en empathie.

    • Transcendentie:  Verbinding met de natuur, totale harmonie, één met het geheel, gevoel van een zijn met de mensheid, overstijgen van het ego.

       
Tijdens ons leven, ontwikkelen wij deze vijf fundamentele potenties. Zonder enige twijfel zijn enkele potenties sterker ontwikkeld dan anderen en toch leeft de mens nauwelijks de totaliteit van zijn potentieel, vanwege de belemmeringen die zich voordoen in de oorspronkelijke uitdrukking.

 Biodanza werkt aan de integratie van alle potenties om de kwaliteit van ons dagelijks leven te verrijken.