Schoolagenda

 

Overzicht weekenden 4e cyclus start 2018

 

Eerste opleidingsjaar 2018-2019

 

Module 1:
6,7, 8 april - Definitie en Theoretisch model--met Diana en Beatrijs

Module 2:
4, 5, 6 mei - Vitaal Onbewuste & Biocentrisch Principe--met Diana en Beatrijs

Module 3:
1, 2, 3 juni - Biologische Aspecten van Biodanza--met Ricardo Toro

Module 4:
6, 7, 8 juli  - De Vivencia--met Diana en Beatrijs

Module 5:

31 aug, 1, 2 sept. - Fysiologische Aspecten van Biodanza-met Diana

Module 6:

5, 6, 7 oktober - Psychologische Aspecten van Biodanza-- Diana en Beatrijs

Module 7:

2, 3, 4, november- Mythologische en Filosofische voorgangers van Biodanza--met Beatrijs

Seminar 1:

7, 8, 9  december- Affectieve Communicatie--Eveline Beumkes

Module 8:

 11, 12, 13 januari- Identiteit en Integratie--  met Diana  en Beatrijs

Module 9:

1, 2, 3, februari- Trance en Regressie-- met Diana en Beatrijs

Minotaurus 1:

1, 2, 3,  Minotaurus: begeleid door Diana en Beatrijs

Module 10:

5, 6, 7 april - Menselijke beweging - met Hélène Jeanne Levy Benseft

Tweede Opleidingsjaar 2019 – 2020

Module 11:

 3, 4, 5 mei- Contact, Streling en Liefkozing - met Inge Liesens en Monique Paffen

Module 12:

 31 mei, 1 en 2 juni- Vitaliteit-- met Diana en Beatrijs

Module 13:

5, 6, 7 juli- Seksualiteit-- met José en Irene

Module 15:

6, 7, 8 september- Affectiviteit- met Diana

Module 14:

4, 5, 6 oktober- Creativiteit- met Elsa David

Module 16:

1, 2, 3 november - Transcendentie- met Diana en Beatrijs

Seminar 2:

13, 14, 15, december - Ethiek, ethische code van de facilitator

 Module 17 :

10, 11, 12 januari - Werkingsmechanisme van Biodanza - met Diana en Beatrijs

 Module 18:

7, 8, 9 februari - Toepassingen en uitbreidingen van Biodanza-- met Diana en Beatrijs

Module 19:

6, 7, 8 maart - Biodanza en Sociale actie en Biocentrische Vorming --met Diana en Beatrijs

Module 20:

10, 11, 12 juli - Biodanza, Ars Magna-- met Beatrijs en Diana

 

Derde jaar Methodologie 2020 - 2021

 Methodologie VII:

 4, 5, 6 september Cimeb Catalogus officiële Oefeningen van Biodanza met Beatrijs en Diana

Minotaurus 2:

2, 3, 4 oktober - Minotaurus-- met Diana en Beatrijs

Module 21 :

6, 7, 8 november- De muziek in Biodanza-- met Eric Breider

Methodologie I:

27, 28, 29 november- Semantiek van de Muziek-- met Antonio Sarpe

Methodologie II:

8, 9, 10 januari - De Biodanzales I --met Beatrijs en Diana

Methodologie III:

5, 6, 7 februari - De Biodanzales II --met Beatrijs en Diana

Methodologie IV:

5, 6, 7 maart - Wekelijks traject en Marathon in Biodanza-- met Beatrijs en Diana         

Methodologie V:

2, 3, 4, april - De Biodanzagroep-- met Beatrijs en Diana

Methodologie VI:

30 april, 1, 2, mei - Criteria om het evolutieve proces in Biodanza te evalueren-- met Beatrijs en Diana

Seminar 3:

4, 5, 6, juni - Studenten presenteren de theorie v.d. wekelijkse groep

 

**************