Doorgaande training

De terugkeer van Dionysos, met Hélène Levy Benseft   Weekend van 28, 29 en 30 oktober :

"Het is in extase dat de natuur wordt getransformeerd" (Rolando Toro Araneda)

Eeuwenlang, zelfs nog langer, heeft de logica van de Prometheïsche ideologie sociale relaties bevoorrecht die gebaseerd zijn op rentabiliteit, praktisch belang, nut, doeltreffendheid. Eeuwenlang hebben de mensen geloofd dat, om niet te lijden, het voor hen voldoende zou zijn zich te beschermen tegen gebrek, gevaar, risico, hartstocht, en genot.

Eeuwenlang werd verondersteld dat impulsbeheersing rust garandeert. Daarvoor was het nodig om het lichaam te onderwerpen. En het leven is sindsdien vervlochten met het werkwoord "moeten". We kennen echter alle excessen die een dergelijke ideologie heeft voortgebracht, als we alleen al kijken naar repressie, de ander bewust in onwetendheid houden, verstarring, intolerantie.

Maar al te vaak beslissen we over ons leven, onze liefdes, onze daden, ons beroep, door te gehoorzamen aan de dwingelandij van de plicht. Veel te zelden geven we ruimte aan ons hart, aan onze impulsen, aan onze diepste verlangens, aan onze zintuigen, aan onze intuïtie, aan ons instinct. Veel te vaak zijn we bang om te leven.

Veel te zelden durven wij het risico te nemen te veronderstellen dat ons leven rond onze voorkeuren en verlangens zou kunnen worden ingericht. Maar de ervaring van extase, van de totale waarneming van wat is, stimuleert in ons de moed om volledig te voelen en rekening te houden met dit gevoel.

Zoals de filosoof zegt: "Carpe Diem." Laten we op elk moment de smaak van de vruchten van het leven vieren; laten we ons laten leiden door de intuïtie van het moment; laten we in het gewone het extra vinden, de kracht die in staat is ons te bevrijden van de luie warmte van onze gewoonten, van onze kluisters of van onze verveling.

En wie beter dan het archetype van Dionysos, de vurige, onbeschaamde, transgressieve god, zou de aanroeping en de incorporatie van de krachten van het leven mogelijk kunnen maken?

Meer informatie:

 

 

 

 

 

 

DOORGAANDE TRAINING:

Voor een startend facilitator vindt de begeleiding plaats via supervisies door een van de didacten verbonden aan de school. Daarnaast worden in deze eerste fase doorgaande trainingen aangeboden om als groep met elkaar de verschillende ervaringen uit te wisselen en ondersteuning te krijgen bij alles wat zich voordoet als je voor het eerst biodanza faciliteert in een wekelijkse groep. Hoe goed je je in het theoretisch deel van de opleiding ook voorbereid hebt, in de praktijk word je altijd geconfronteerd met vragen, problemen en twijfels die verschillende gebieden kunnen liggen. Een volgende fase in het proces van facilitator worden, waarin het leren van elkaar en de begeleiding door en input van ervaren didacten een waardevolle schakel is.

Wanneer we facilitator zijn en we gevorderd zijn in de uitvoering van ons vak, openen zich nieuwe behoeften, nieuwe mogelijkheden voor ons en de mensen die we begeleiden. Het is dankzij een proces van permanente opleiding, actualisering en verbetering dat we meer specifieke instrumenten zullen vinden om ons werk te verdiepen.

De methodologische verdieping van de verschillende mechanismen van het proces consolideert en actualiseert de uitvoering van ons vak. Anderzijds volgt elke beroepsactiviteit de ontwikkelingen op het gebied van kennis en ervaring. Vanaf de creatie is Biodanza sterk geëvolueerd. Een professioneel bewustzijn van de waarde van haar werking hoort bij een proces van voortdurende bijscholing.

Voor deze permanente professionalisering worden met een zekere regelmaat didacten uitgenodigd die met hun kennis en ervaring, en vaak vanuit een zeker specialisme ons nieuwe inzichten en instrumenten aanbieden waarmee we ons werk in de wekelijkse groepen kunnen verdiepen.

Nieuwe instrumenten verwerven voor nieuwe vaardigheden, onze groepen begeleiden op een veelzijdig evolutief pad, onze vleugels openen en ons steeds vernieuwen….

 

Agenda Doorgaande trainingen

17 september: Nader in te vullen

Weekend van 28, 29 en 30 oktober :

2023

21 januari

Weekend 24 maart: Het Laboratorium van Creativiteit, met Elsa David

20 mei

16 september

21 oktober