Biocentrisch Principe

Het Biocentrisch principe vindt zijn inspiratie in de intuïtieve overtuiging dat het universum is georganiseerd in dienst van het leven en is een voorstel om onze culturele waarden te herformuleren en niet meer de mens als centrum van alles te zien, maar het respect voor het leven en de organisatie van het leven. Het Biocentrisch principe beoogt het leven te versterken en zijn evolutieve krachten tot uitdrukking te brengen. Zo bezien is Biodanza een gedicht op het leven, gebaseerd op universele wetten die het leven in stand houden en de evolutie ervan mogelijk maken. Alle facetten van Biodanza vinden hun weerklank in het rijke en ontroerende verschijnsel dat leven heet.

Biodanza gebruikt een vivenciële methodologie, die meer de nadruk legt op geleefde ervaring dan op verbale informatie. Hierdoor kan een interne transformatie op gang komen zonder interventie van mentale onderdrukkingsprocessen.

Het Biocentrisch Principe stelt het respect voor het leven centraal en beschouwt dit als het uitgangspunt voor alle takken van wetenschap en menselijke gedragingen. Het Biocentrisch principe herstelt het idee dat het leven heilig is. We onderschrijven de visionaire gedachte van Albert Schweitzer:

“Mijmerend  over het leven voel ik me verplicht om elke wil van het leven om mij heen evenzeer te respecteren als de mijne, want die is identiek aan de mijne ”.

Het basisidee van het Goede is, het leven te behouden, het te bevorderen en het tot zijn hoogste waarde te brengen. En dat het Kwade is, alles wat het leven vernietigt, intimideert, devalueert en de bloei ervan belemmert.

 Het Biocentrische principe legt het accent op een universum dat gezien wordt als een levend systeem met grote complexiteit.  Het koninkrijk van het leven omvat alles wat bestaat, van neutrino's tot quasars, van stenen tot de subtielste gedachten. Elke uiting, elke beweging, elke dans is een levende taal.